Sistemske konstelacije

Zašto sistemske konstelacije i k tomu još rad u grupi?

 1. Doživite kako djelujete na druge
 2. Na temelju radova drugih članova grupe već samim promatranjem sagledavat neke svoje osobine i time ih prihvatite i mijenjate
 3. Na temelju reakcija grupe odnosno terapeuta, imate priliku da budete upozoreni na tamne strane svoje osobnosti
 4. Doživljavate da nemate samo vi probleme , nego ih i drugi imaju , nerijetko iste kao i vi
 5. Pomoću grupe dolazite do emocija koje određuju vašu porodičnu situaciju
 6. Samo u grupi zaista možete napraviti postavu koja dovodi do najdubljih izvora vaših teškoća

Koja je glavna specifičnost ovog oblike psihoterapije?

Ovaj oblik terapije je genijalni dijagnostički postupak koji dopušta da se vrlo brzo vidi gdje se problem nalazi, odnosno gdje su njegovi korijeni. Odvraćate svoju pozornost sa pojedinačnog problema u korist sveobuhvatnog , šireg gledanja, koje na događanja u porodici gleda kao na cjelinu, uzima ih u obzir i uvažava njihovu snagu i značenje. Ovaj oblik terapije je definitivno svoju pozornost preusmjerio od rješavanja pojedinačnih problema na iznalaženje rješenja za cijelu porodicu. Ovdje su elementi NLP-a spretno integrirani u sveobuhvatniju terapijsku metodu.

Što bi to značilo?

To znači da ova terapija ne obuhvaća samo uzrok nastanka problema u pojedinca već ga u njegovoj tjelesnoj inkarnaciji uvelike određuje i oblikuje porodica u kojoj je rođen. Ako se ne uviđa značenje porodice i ne priznaje njezin utjecaj , izostat će i istinska i trajna rješenja problema. To zaista djeluje i ostaje.

Kako izgleda postupak?

Postavlja se porodična postava. Pojedinac sabrano i pozorno postavlja svoju porodicu, i to u smislu da iz grupe odabere po jednu osobu za svakog člana svoje porodice, koja mu se čini prikladnim da igra zadanu joj ulogu. Odabrat će dakle zamjenika za ulogu oca, za majku, brata, sestru, za sebe…..Kad je to napravio proces kreće. Terapeut pita pojedine osobe što doživljavaju. Onako kako su postavljeni, učesnici čine jedinstvenu porodičnu konstelaciju i zato točno osjećaju što doživljava onaj kojeg predstavljaju. Preciznost kojom učesnici shvaćaju i doživljavaju svoju ulogu, redovito iznenađuju sve prisutne. Ovo može ići toliko daleko da netko prilikom postave osjeti tjelesne bolove od kojih trpi pojedini član porodice, odnosno govori na njegov način , upotrebljava iste izraze ili sebe doživljava isto tako povučenim, depresivnim, afektiranim, bijesnim ili beznadnim kao osoba koju predstavlja. Radionica zna biti i vrlo emotivna. Svako dobiva svoj glas i svoje mjesto. Može se ići i do generacije pra, pa čak i prapra roditelja. Na taj način se dobiva sveobuhvatna slika i doseže najdublji korijen problema. Terapeut pokreće članove porodice dok svi nisu zadovoljni, dok se ne osjećaju uvaženima i dok se ne stvori mir i harmonija. Ova metoda mnogo toga objašnjava i razrješava i zbog toga je vrlo preporučljiva. Istražujemo: Postoji li neka krivnja u porodici? Postoji li neka tajna, zloporaba ili ubojstvo? ….. Traže se rješenja koja mogu dovesti do isprike , oprosta i blagoslova. Osim toga postoji i dogovor o povjerljivosti informacija koje se pojavljuju kod svih unutar svakog i svačijeg rada.

Osim porodične postave može se raditi i tzv. osnovna postava (8 INSTANCI): USPJEH, NEUSPJEH, SREĆA, NESREĆA, ZDRAVLJE, BOLEST, BOG I SAM KLIJENT

Kod postavljanja ove osnovne postave često se događa da klijent postavlja bliže sebi sreću, uspjeh, zdravlje, a makne od sebe bolest, neuspjeh, nesreću. Međutim, vrlo često akteri koji zauzimaju ovakvu postavu osjećaju da im to nije prirodno mjesto i zauzimaju ga u skladu sa onim kako ih klijent uistinu doživljava. Nerijetko se i sam Bog osjeća suvišan…..

Postave često liče na igru, lake su i jednostavne. Nerijetko se mnogi čude jednostavnim rješenjima. Promjena započinje čuđenjem i u osnovnoj postavi kao i u obiteljskoj sistemskoj konstelaciji. Čuđenje samo po sebi ima prekrasnu osobinu: Sa čuđenjem samom sebi klijent prihvaća samog sebe. Klijent se nerijetko čudi kada dođe do slike o sebi „onakve kakav on uistinu jest“, a ne onakve kakvu on zamišlja da jest. Svaki čovjek koji je spreman sagledati sebe i osvijestiti svoje najskrivenije motive zaslužuje priznanje i pohvalu. Divljenje je velika snaga koja otvara i čini prijemčljivim za potpuno nove energije. Kada je čovjek izliječen može se okrenuti novim ciljevima.

Koja područja obuhvaća rad pomoću obiteljskih sistemskih konstelacija?

 • obiteljski odnosi (sa roditeljima, braćom ili sestrama, djecom, intimnim partnerima..)
 • neodrađeni odnosi sa pokojnom članovima uže i šire obitelji, pobačajima
 • loša emocionalna stanja općenito
 • obiteljsko nasilje
 • nesanica
 • ovisnosti(alkohol, droga. Kocka)
 • „zla“ obiteljska kob
 • poslovna inertnost , osobni problemi koji utječu na radnu neefikasnost ili nesposobnost
 • donošenje životnih odluka
 • ostvarivanje dubokih težnji i ciljeva općenito
 • teški odnosi u radnom okruženju

NAPOMENA:

Pojedinačni radovi traju od 10 do 45 minuta, ovisno o samom problemu, postavi, uključenim članovima…