Bračno savjetovanje

Brak i općenito afektivni odnosi mjesto su gdje se najviše obmanjuje sama sebe, gdje se najviše teži da se ostvaruju mitovi, vjerovanja i snovi koji nemaju baš ništa zajedničko sa stvarnošću. Jedan od ciljeva bračnog savjetovanja da se dođe do zajedničkog jezika, a ne da se ljudi ravnaju „jezikom nestvarnih mitova“.

Kao značajne komponente koje uključuju savjetovanje radi se na prihvaćanju drugoga, otkrivanju neodgovarajućih motivacija, ako ih ima (prikriveni motivi) kao i usmjeravanje klijenata na osobnu odgovornost svakoga bez okrivljavanja drugoga. Bračno savjetovanje usmjerava klijente na izbjegavanje uloge žrtve, na razgovor i na izbjegavanje savršenstva u odnosu bračnih partnera.

Dobra komunikacija kao djelovanje je preduvjet svakog uspješnog braka . Potrebno je učiti i naučiti izražavati osjećaje u odnosima, a ne ih potiskivati. Komponenta opraštanja je „vještina“ kojom se svi olako razbacuju na racionalnom nivou, ali ju je nužno savladati dubinski jer je to komponenta mudrosti potrebna i za skladan brak.