Poslovne konstelacije

Organizacijske konstelacije i organizacije poslovnih tema

Poslovne/ organizacijske konstelacije nude mogućnost da iskusite i utječete na prirodne procese i prirodno izbalansirane snage , a što uključuje lidere, timove i cijele organizacije. Kroz vođene radionice od strane voditelja tj. moderatora i sistemski vođenih intervencija radimo na osvjetljavanju pritiska problema rješavanju složenosti, pronalaženju novih puteva i izgradnju trajnih rješenja. Organizacijske konstelacije i sistemsko vođenje osiguravaju novi, svježi put u radu prema organizacijskoj produktivnosti i učinkovitosti kada izvor problema nije jasan, kada se prethodni pokušaji za promjenom nisu zadržali ili kada se javlja osjećaj zastoja pojedinca, tima ili cijele organizacije. Vrste situacija u kojima radionice poslovnih konstelacija i sistemsko vođenje jesu jako efektne i za osvjetljavanje i razjašnjavanje su:

Rukovodstvo i timski problemi

 • Uloga uprave/ razjašnjavanje poteškoća
 • Povećanje dinamike tima
 • Osvjetljavanje izvora zastoja ili teškoće
 • Olakšavanje tvrdokornih poteškoća
 • Restrukturiranje liderskog tima
 • Podupiranje i olakšavanje timskih promjena
 • Podržavanje zdravog udruživanja i razdvajanja
 • Priprema teških razgovora i sastanaka
 • Za pomoć ljudima u dijagnozi i razumijevanju prirode situacije ili potencijala neke zamisli/ideje, otkrivanjem podataka koji su inače nedostupni.
 • Informacije se mogu iskoristiti da pomognu otkriti rješenja situacije/pitanja, te razviti nove puteve za obnovu ravnoteže i rast snage u poslovnom sistemu.

Organizacijska zdravstvena pitanja

 • Izgradnja organizacijske usklađenosti i vitalnosti
 • Podržavanje uspješnih udruživanja i akvizicija
 • Rješavanje otpora promjenama
 • Poboljšanje organizacijskih usklađenosti
 • Uspostavljanje jasnoće cilja
 • Pojašnjenje izgleda organizacije
 • Osvjetljavanje problema privlačenja i zadržavanja kupca
 • Rješavanja i medijacija sukoba (konflikata)
 • Zapošljavanja, otpuštanja, previsoke fluktuacije radnika

Savjetodavna pitanja

 • Svrstavanje posla uz prodaju
 • Rješavanje pitanja konzaltinga
 • Poboljšanje selektivnosti izbora
 • Izgradnja organizacijske efektivnosti
 • Rješavanje otpora ili inercije
 • Podržavanje usklađenosti kako rukovodstva tako i konzultantskog tima
 • Pojašnjenje točaka izbora i dilema
 • Olakšavanje kulturnih točaka koje ustraju
 • Odluka o investicijama, novim proizvodima/uslugama i projektima Obiteljskog poduzetništva i biznisa za pitanja nasljeđivanja, postavljanja na funkcije, kupoprodaje, rješavanja sukoba uloga u trojstvu obiteljskog, vlasničkog i poslovnog podsistema

Spoznaja se može odnositi npr. na otkrivanje blokada unutar sistema koje se mogu manifestirati kao neuspjeh, pad produktivnosti ili prodaje, česti konflikti unutar tima, problemi vođenja, itd. One mogu imati svoje interne uzroke u nepoštivanju osnovnih sistemskih principa u sadašnjosti ili prošlosti organizacije, ali i u nedovoljnom poklanjanju pozornosti vanjskim faktorima i odnosima s drugim sistemima. Poslovne konstelacije su se pokazale kao genijalan dijagnostički postupak koji dopušta da se vidi gdje se problem nalazi, odnosno gdje su njegovi korijeni i sama po sebi intuitivnim putem iznalazi rješenja.

Koristi i dobiti

U usporedbi sa mnogim drugim tehnikama sistemske poslovne konstelacije omogućuju širi i potpuniji uvid i brže i dugotrajnije promjene potrebne za rast i razvoj neke organizacije. Vrlo jednostavno i lako se uočava kontekst , sagledava pravo stanje unutar pojedine organizacije u odnosu na ključno pitanje ili problem , veze unutar organizacije ili njenu dinamiku te se javljaju nove ideje i putevi i načini na koji se te ideje i rješenja mogu sprovoditi. Ovakav rad omogućuje razumijevanje najšireg konteksta uzročno posljedičnih obrazaca u biznisu , grupama i organizacijama. Najveće dobiti su:

 • Uočavanje i dijagnostika postojećeg stanja u organizaciji, biznisu ili firmi
 • Rješavanje glavnih čvorova zastoja kroz mapiranje što dovodi do javljanja potpuno novih ideja
 • Stvaranje pozitivnog ozračja u odnosima koji su „software“ napretka u firmi
 • Kreativna praktična rješenja, novi pogledi i bogatiji izbori upravo kroz te nove informacije i sinergija cijelog sistema
 • Kvalitetnije i brže odlučivanje sa manje rizika za jačanje , rast i razvoj i u novim ulaganjima, projektima i redimenzioniranjima organizacije ili posla
 • Održivost rješenja za promjene jer nadilazi ograničenja dosadašnjih   “konvencionalnih” racionalnih alata
 • Dodaje na brzini djelovanja i štedi novac kroz jednostavnost pripreme rada i jedinstveni prikaz živih dinamika sistema, u jako sažetom prostoru i vremenu postavljanja i rada.

Podaci o iznimnoj uspješnosti konstelacija rastu. Najbrojniji radovi su izvedeni u zemljama zapadne Europe, posebno u Njemačkoj, Nizozemskoj i UK, te u USA i Australiji, O tome pišu knjige, članci, studije slučajeva, znanstveni radovi, dokumentirajući koristi i korištenja u biznisu, školama, državnim institucijama, socijalnim ustanovama i društvenim zajednicama. Ciljevi, vizije, stavovi, uvjerenja i ponašanja pojedinaca (radnika, vlasnika, poduzetnika, menadžera) u području rada, poduzetništva i biznisa su u pravilu uzročno povezani s odnosima i dinamikama iz njihovih primarnih i sadašnjih obitelji.

Voditelj poslovnih konstelacija je sveučilišni specijalist psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu : univ. spec. act. soc. Dražen Radaković. Možete se obratiti na slijedeće kontakte:

Tel: 099 6121097